Бас әрiп Ш

Шама — мәні математиканың дамуына байланысты жалпыланып отырылған негізгі математикалық ұғымдардың бірі.
Шойын - темірмен көміртектің қорытпасы