Бас әрiп Ф

Фотодиод — жұмыс істеу қағидасы ішкі фотоэффектіге негізделген, р-п өткелінен тұратын және екі шықпасы бар фотоэлемент
Фотоэлемент — электрондар ағыны немесе электр тогы жарық арқылы басқарылатын электрондық прибор.
Фотоэффект — заттан электромагниттік сәуленің әсерінен электрондардың шығу құбылысы.