Электрон

Электрон (гр. elektron – янтарь) – бірлік теріс электр заряды бар е=(1,6021917x0,0000070)x1019, тыныштықтағы массасы me0= (9,109558x0,000054)x1031 кг-ға тең орнықты элементар бөлшек.

electron.jpg  Электронды 1897 ж. Дж.Томсон ашты. Ал оның зарядын американ ғалымы Р.Милликен 1911ж. тікелей дәл өлшеген.

Электрон барлық атомдар мен молекулалардың құрамына енеді және заттардың құрылысы мен қасиеттерінде маңызды рөл атқарады. Атомның спектрлік 2 ї-қа/сызықтарының нәзік түзілісін зерттеу нәтижесінде электрон спинінің 1 , мұндағы ї –p(ћ=ї/2 Планк тұрақтысы) тең екендігі анықталды. Сондықтан Э.Ферми –
Дирак статистикасына бағынады. Анықталмағандық қатысына сәйкес біртекті емес магнит өрісіндегі еркін е) тікелей өлшеу m электронның ауытқуы бойынша оның меншікті магниттік моментін (мүмкін еместігін Н.Бор дәлелдеген. Сондықтан алғашқы кезде өлшеулер меншікті моменті болмайтын сутек молекулаларының шоғы арқылы жүргізілді және оның Б=еї/2mс, мұндағы Б– Бор магнетоны. Бірақ m » еm: қорытындысы мынадай болды Б екендігін дәлелдеді. Соңғы m ¹е m сутектің аса нәзік түзілісін өлшеу нәтижесі  өлшеулерге сәйкес е=(1,0011596389x0,0000000031)xБ Элементар бөлшектерді жіктелімдеу бойынша электрон лептондар класына жатқызылады.

Қазақ тілін дамыту ісіне үлесіңізді қосып мақала жазам десеңіз жазған мақалаңызды осы адреске (kazakeng@gmail.com) жіберіңіз.

Бірігіп қазақ тілін өркендетейік!