Материал тану (К)

Криптон (Krypton), Kr – элементтердің периодтық жүйесінің VІІІ тобындағы хим. элемент;
Ксенон (Xenonum), Xe – элементтердің периодтық жүйесінің VІІІ тобындағы хим. элемент, инертті газ.