Бас әрiп А

Атом (грек. Atomos - бөлінбейтін) – материяны құрайтын элементтердің өзіне тән химиялық қасиеттерін сақтайтын ең кіші бөлшегі.
Ацетон, диметилкетон, СН3СОСН3 – иісі бар, түссіз, жанғыш сұйық зат.

Бірінші 1 2 Соңғы