Бас бет arrow Энциклопедия

Энциклопедия

Хром (Chromіum), Cr — элементтердің периодтық жүйесінің VҚ тобындағы химиялық элемент, а. н. 24, а. м. 51,996.

 

Цeмент (нем. Zement, лат. Caementum — ұсақталған тас, қиыршық тас) — гидравликалық байланыстырғыш материалдар тобы;

Частотомер - кезеңді үрдістердің жиіліктерін өлшеуге арналған аспап.

Шама — мәні математиканың дамуына байланысты жалпыланып отырылған негізгі математикалық ұғымдардың бірі.
Шойын - темірмен көміртектің қорытпасы

Щетка - лайдан, балшықтан, шаңнан тазартатын құрал, көбінесе қатты қылдан жасалған щетка.

 

Ылғалдылық — қатты денедегі, ұнтақ заттағы, газдағы ылғал мөлшері.
Электр станциясы - электр энергиясын өндіруге арналған құрал-жабдықтар мен қондырғылардың, сондай-ақ осы мақсат үшін салынған құрылыстар мен ғимараттардың жиынтығы.

Қазақстанның электр энергетикасы

 

Электрон (гр. elektron – янтарь) – бірлік теріс электр заряды бар е=(1,6021917x0,0000070)x1019, тыныштықтағы массасы me0= (9,109558x0,000054)x1031 кг-ға тең орнықты элементар бөлшек.

Бірінші 11 12 13 Соңғы